Föreläsningar och paneldiskussioner

Föreläsningar och paneldiskussioner

Även om generella konferenser inom företagande och entreprenörskap kan vara intressanta, så är är det inget där vi anser oss ha så mycket att tillföra. Vi utför endast föreläsningar eller paneldiskussioner när det finns en tydlig fokus på företagsvärdering eller något ämne som är direkt relaterat.

Vi har ett stort intresse av vad som vi anser vara greenwashing inom certifiering av företagsvärderare och det är något vi gärna talar om. Detta anser vi ha en korrelation till något annat som är viktigt för oss, nämligen antikorruption. Vi blir ständigt kontaktade av olika sorters organisationer, som vill sälja kredibilitet till oss, genom sina certifieringar, men sanningen är den att ingen certifiering krävs, i något av de länder där vi är aktiva, dvs, Sverige, Norge, Storbritannien och USA. I princip ingen av dessa organisationer utför någon som helst kvalitetskontroll för sin stämpel, vilket är något vi väljer att kalla för korruption. Vår föreslagna lösning på detta problemet, är att följande statliga organisationer, som har hög trovärdighet, skulle utföra licens för företagsvärdering.

Sverige:
Finansinspektionen

Norge:
Finanstilsynet

Storbritannien:
Financial Conduct Authority

USA:
Federal Trade Commission
Securities and Exchange Commission

Vi menar och påstår att vad dessa så kallade ”certifierande organisationer” gör, när de ger ut stämplar mot betalning, utan att kontrollera kvaliteten, är jämställt med greenwashing, där företag hittar på sina egna gröna stämplar för att missleda konsumenterna att tro att man är miljövänlig, och man lyckas ofta med det. Däremot domstolar, blir som utgångspunkt, aldrig lurade. På grund av att branschen ser ut som den gör, så blir domstolarna mer och mer intresserade att göra utförliga bedömningar av både individen och företaget, som utfört företagsvärderingen. Detta tycker vi oss ha sett tydliga resultat på, att det får stor påverkan, om domstolen finner företagsvärderaren tillförlitlig eller ej. Det finns även fall då domstolar ser negativt på att man försökt vilseleda dem, genom betalda och på annat sätt falska greenwashing-stämplar. Vi skulle gärna ha en svart lista på vår hemsida, men av juridiska skäl väljer vi att inte skriva några namn.

Läs gärna vidare om greenwashing:

Svenskspråkiga Wikipedia
Engelskspråkiga Wikipedia
Investopedia

Förfrågan

´
´

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering eller M&A advisory

Vi utför inte värderingar för tech startups eller fundraising. När det gäller fusioner, förvärv och företagsförsäljning så arbetar vi endast som oberoende rådgivare. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar. 

´
´