Köp en professionell och oberoende företagsvärdering.

Företagsvärderingar du kan lita på, pga vår personliga besiktning, intervju och antikorruptionspolicy.
Vi värderar företag i Finland.

Företagsvärderingar du kan lita på, pga vår besiktning, intervju och antikorruptionspolicy.

Vi värderar företag i Finland

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´