Exit Planering - Värdehöjande åtgärder

Endast för företag med omsättning mellan 10 mkr till 500 mkr

Exit planering - Värdehöjande åtgärder för att göra bolaget attraktivt inför ett förvärv

Endast för företag med omsättning mellan 10 mkr till 500 mkr

Vårt primära fokus är att öka värdet på företaget, och därmed göra det mer attraktivt inför inför ett förvärv.

Välfinansierade köpare letar i regel alltid efter attraktiva företag att förvärva. Dina chanser att lyckas med en exit, ökar när du är exit-redo och tillräckligt attraktiv för att hamna på radarn hos de välfinansierade köparna.

Det finns en oändlig mängd faktorer som kan förbättras, men det är två som alltid återkommer i vartenda förvärv. Dessa är lönsamhet (vinst) och beroende av nuvarande ägare.

 

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt