Om cookies

INTRODUCTION

We may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.

You are encouraged to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Cookie Policy by your continued use of the Site after the date such revised Cookie Policy is posted.

USE OF COOKIES

A “cookie” is a string of information which assigns you a unique identifier that we store on your computer. Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, among other things, keep track of services you have used, record registration information, record your user preferences, keep you logged into the Site, facilitate purchase procedures, and track the pages you visit. Cookies help us understand how the Site is being used and improve your user experience.

TYPES OF COOKIES

The following types of cookies may be used when you visit the Site:

Advertising Cookies

Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies allow advertisers and ad servers to gather information about your visits to the Site and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies are linked to a computer and do not gather any personal information about you.

Analytics Cookies

Analytics cookies monitor how users reached the Site, and how they interact with and move around once on the Site. These cookies let us know what features on the Site are working the best and what features on the Site can be improved.

Our Cookies

Our cookies are “first-party cookies”, and can be either permanent or temporary. These are necessary cookies, without which the Site won’t work properly or be able to provide certain features and functionalities. Some of these may be manually disabled in your browser, but may affect the functionality of the Site.

Personalization Cookies

Personalization cookies are used to recognize repeat visitors to the Site. We use these cookies to record your browsing history, the pages you have visited, and your settings and preferences each time you visit the Site.

Security Cookies

Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

Site Management Cookies

Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.

OTHER TRACKING TECHNOLOGIES

In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on the Site to help customize the Site and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

CONTACT US
Use the form on this website, or the contact info in the website foot.

Hem

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´